İletişim

T.C. Kimlik Numarası ile Borç/Alacak Sorgulama

T.C. Kimlik Numarası ile Borç/Alacak Sorgulama

Ad :
Soyad :
T.C. Kimlik Numarası :


· Bu form hatalı ödeme yapılması nedeniyle yapılan başvurularda kullanılmaktadır.

· Bu formun başvuru yeri aboneliğin bulunduğu Türksat A. Ş. İl Müdürlüğü’dür.

· Bu form doldurulmak suretiyle; şahsen, iadeli taahhütlü posta, kargo, teyid edilmiş olmak şartıyla faks yoluyla İl Müdürlüğüne müracaat edilebilir.

· Hatalı ödeme yapılması nedeniyle yapılan başvurularda, lehine sehven ödeme yapılan abonenin hizmet durumunun hukuki takip konumu dışında olması ve ödenen faturasının son ödeme tarihi geçmemiş olması gerekmektedir.

Kablo TV Aboneleri Hatalı Ödemeye Bağlı Başvuru Formu